Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1322
Title: Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý
Issue Date: 2018
Abstract: Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1322
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LL_Lê Thị Thu Hà_Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý.pdf436.07 kBAdobe PDFDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.