Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1288
Title: Bảo hộ nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài trong hiệp định đầu tư. Xem xét từ những ví dụ thực tế của Nhật Bản
Authors: Iwase, Maomi
Keywords: Bảo hộ nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài trong hiệp định đầu tư. Xem xét từ những ví dụ thực tế của Nhật Bản
Issue Date: 2016
Abstract: Bảo hộ nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài trong hiệp định đầu tư. Xem xét từ những ví dụ thực tế của Nhật Bản
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1288
Appears in Collections:Vol4No322016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.