Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1285
Title: Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người-quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự
Authors: Bùi, Thị Huyền
Keywords: Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người-quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự
Issue Date: 2016
Abstract: Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người-quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1285
Appears in Collections:Vol4No322016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.