Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/108
Title: Xây dựng các cơ chế nhà nước bảo vệ hiến pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Trịnh, Phương Thảo
Keywords: Xây dựng các cơ chế nhà nước bảo vệ hiến pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Issue Date: 2011
Abstract: Xây dựng các cơ chế nhà nước bảo vệ hiến pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/108
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.