Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1070
Title: Bảo đảm sự thuận lợi.công bằng và hợp lý trong việc tự xử lý tài sản bảo đảm khi vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng
Authors: Lê, Thị Thu Thủy
Keywords: Bảo đảm sự thuận lợi.công bằng và hợp lý trong việc tự xử lý tài sản bảo đảm khi vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng
Issue Date: 2016
Abstract: Bảo đảm sự thuận lợi.công bằng và hợp lý trong việc tự xử lý tài sản bảo đảm khi vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1070
Appears in Collections:No2/2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.