Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/107
Title: Pháp luật và luật tục Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Phượng
Keywords: Pháp luật và luật tục Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2011
Abstract: Pháp luật và luật tục Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/107
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.