Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1069
Title: Xung đột bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu trong Hiệp định TPP và những vấn đề đặt ra với Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Xung đột bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu trong Hiệp định TPP và những vấn đề đặt ra với Việt Nam
Issue Date: 2016
Abstract: Xung đột bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu trong Hiệp định TPP và những vấn đề đặt ra với Việt Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1069
Appears in Collections:No2/2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.