Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/106
Title: Cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Kim Dung
Keywords: Cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2011
Abstract: Cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/106
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.