Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/104
Title: Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố Hà Nội hiện nay thực trạng và giải pháp
Authors: Trần, Phúc Lộc
Keywords: Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố Hà Nội hiện nay thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2010
Abstract: Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố Hà Nội hiện nay thực trạng và giải pháp
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/104
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.