Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/101
Title: Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
Authors: Phạm, Anh Tuấn
Keywords: Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
Issue Date: 2011
Abstract: Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/101
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.