Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1000
Title: Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và một số định hướng phát triển
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Keywords: Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và một số định hướng phát triển
Issue Date: 2016
Abstract: Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội và một số định hướng phát triển
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1000
Appears in Collections:Đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường luật ở Việt Nam hiện nayItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.